Duchcov, Bednářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Duchcov, Bednářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.06.2017 – 26.09.2017
Dojde k rekonstrukci popraskané kanalizace a inkrustovaného vodovodu pro cca. 30 připojených obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace neznámého stáří v Bednářské ulici je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonu vnitřního průměru 400 mm, kameniny vnitřního průměru 200 a 150 mm a ze zděného čtvercového profilu. Mělce uložená stoka je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zkorodovaná a popraskaná, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. V těsném souběhu v osové vzdálenosti cca metr od ní je veden ocelový vodovod o vnitřním průměru 80 mm (z roku 1965). Jeho rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové místní komunikaci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 250 mm v délce 130,19 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 125,8 metrů a z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce16 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a propoje na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována převážně v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. června 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, nejpozději do 26. září 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies