Duchcov, Husova, rekonstrukce vodovodu

Duchcov, Husova, rekonstrukce vodovodu
01.09.2016 – 30.06.2017
Rekonstrukce poruchových vodovodních řadů z roku 1965, sloužících k zásobování cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající vodovod v uvedené lokalitě (nám. Republiky, ul. Masarykova a ul. Husova, a to od křižovatky s ul. Městské příkopy po nám. Republiky) je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru 250 a 200 mm. Řady z roku 1965, sloužící k zásobování cca 200 obyvatel, jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Vodovod je uložen v hloubce do 1,8 metru v místní asfaltobetonové komunikaci a v komunikaci s dlážděným povrchem. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 250 mm v délce 38 metrů a vnitřního průměru 200 mm v celkové délce 287,6 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících 26 domovních vodovodních přípojek a osazení tří podzemních hydrantů. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v září 2016, práce probíhaly v ulici Masarykova. Vzhledem ke složité dopravní obslužnosti v centru města a dále s obnovou komunikací a chodníků v rámci investiční akce města Duchcova nebylo možné provádět práce na rekonstrukci vodovodu na více úsecích současně. Zdržení postupu prací způsobily rovněž archeologické práce. Dále s ohledem na nevhodné klimatické podmínky (zimní období a možné zamrzání náhradního zásobování vedeném po povrchu) nebylo možné stavbu dokončit v plánovaném termínu 15. prosince 2016.

Stavební práce byly obnoveny v těchto dnech a podle aktualizovaného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies