Duchcov, Malinovského, rekonstrukce kanalizace

Duchcov, Malinovského, rekonstrukce kanalizace
22.02.2017 – 22.05.2017
V Malinovského ulici, v Duchcově, bude v délce 233 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 130 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Malinovského ulici neznámého stáří je z betonu o vnitřním průměru 300 mm. Stoka vedená v asfaltobetonové komunikaci a v zeleném pásu je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - potrubí je vysoce zkorodované a popraskané, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu vedený vodovod z polyetylénu z roku 1994 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 233 metrů. Rekonstrukce začne v šachtě v křižovatce ulic Horská cesta a Malinovského a skončí v šachtě u domu č. p. 1173/4. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 17 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase a napojení na stávající navazující stoky. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu, ve stávající trase a niveletě. Před stavbou budou odstraněny keře, rostoucí v zeleném pásu v trase kanalizace. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou a výsadba nových keřů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců po převzetí staveniště, tj. do 22. května 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s navazující plánovanou investiční akcí města ke kompletní obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies