Duchcov, Osecká - rekonstrukce vodovodu

Duchcov, Osecká - rekonstrukce vodovodu
16.05.2017 – 31.07.2017
Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce téměř 350 metrů.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní řady v lokalitě Osecké ulice, vedené v místní komunikaci a v zeleni mezi bloky obytných domů a základní školou Jaroslava Pešaty, jsou včetně armatur dožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci tří dílčích vodovodních řadů v lokalitě mezi č. p. 1293, 1300, 1307 a základní školou. Bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 150 mm v délce 38,5 metrů a z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 308,7 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti domovních vodovodních přípojek (včetně přípojky ZŠ), výměna armatur na trase a propoje na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. května 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu místní komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies