Hrádek nad Nisou, Donínská - rekonstrukce kanalizace

Hrádek nad Nisou, Donínská - rekonstrukce kanalizace
15.06.2017 – 30.08.2017
Jde o nevyhovující úsek historické kanalizace, uvedené do provozu roku 1909.


Více o stavbě:

V Donínské ulici je jednotná kanalizace z roku 1909 z betonových trub o vnitřním průměru 300 mm. Stoka je uložená v hloubce do 3,5 metru v komunikaci Krajské správy silnic Libereckého kraje. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - zkorodovaná, popraskaná a místy části trub chybí - proto SVS rozhodla o výměně nevyhovujícího úseku. Vodovod zde není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 75 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou domovních kanalizačních přípojek, výměna poklopů revizních šachet, jakož i napojení na navazující stávající stoky. K výměně potrubí dojde ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou metodou, zatažením kompozitního rukávce revizními šachtami do stávajícího potrubí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2017. Stavební práce začaly ve 26. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. srpna 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města - výstavbou vodovodu vedeného v souběhu s kanalizací.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies