Hrádek nad Nisou, Husova - rekonstrukce kanalizace

Hrádek nad Nisou, Husova - rekonstrukce kanalizace
10.07.2017 – 30.09.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 116 let staré kanalizace v centrální části Hrádku nad Nisou.


Více o stavbě:


V Husově ulici je kanalizace z roku 1901 tvořena úseky z betonu o vnitřních průměrech 600 a 300 mm, jeden úsek je zděný profilu obdélník 500/550 mm. Stoka uložená v asfaltobetonové komunikaci je v havarijním stavu – je zkorodovaná, netěsná, vykazuje podélné i příčné praskliny, díry v hrdle a prorostlé kořeny. To je příčinou nežádoucího nátoku balastních vod do kanalizace, proto SVS rozhodla o výměně nevyhovujícího úseku.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce úseku kanalizace o průměru 600 mm. Bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 146 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních šachet na trase, jakož i napojení na navazující stávající stoky. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu, ve stávající trase a niveletě. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanými investičními akcemi k obnově povrchů, které provede KSS Libereckého kraje.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies