Hrádek nad Nisou, Zahradní, Zlatá výšina, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek nad Nisou, Zahradní, Zlatá výšina, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.02.2017 – 30.11.2017
V Hrádku nad Nisou, v ulici Zahradní a Zlatá výšina budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 120 obyvatel.


Více o stavbě:
V Zahradní ulici je vodovod tvořen úseky potrubí z oceli vnitřního průměru 200 mm (z roku 1976) a z oceli vnitřního průměru 70 mm (z roku 1985). Potrubí je ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a poruchové. Dále vede ulicí Zahradní a přechází do ulice Zlatá výšina úsek potrubí z PVC vnitřního průměru 90 mm (z roku 1975), které je z nekvalitního materiálu a poruchové. Kanalizace v téže lokalitě je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru 300 mm (z roku 1907), 400 mm a 500 mm. Stoka je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a vykazuje silný obrus stěn, jak prokázala její kamerová prohlídka - SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu i kanalizace. Úsek kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm z roku 1957 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Vodovod a kanalizace jsou uloženy převážně v asfaltových komunikacích ve vlastnictví města, a to v ul. Zahradní, Zlatá výšina a v křižovatkách s ulicemi Stará, Jílová a Zelená. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 200 mm v délce 508 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 254 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 20 metrů, vnitřního průměru 400 mm v délce 33,5 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 133 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních a 19 kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující a odbočující řady/stoky. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v Zahradní ulici. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 22. července 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies