Jablonec n. N., Maxe Švabinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Maxe Švabinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.05.2017 – 02.09.2017
K rekonstrukci jsou určeny nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:


Kanalizační stoka neznámého stáří v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích v ulici Maxe Švabinského je mezi křižovatkami s ulicemi Ladova a Želivského z betonu vnitřního průměru 300 mm. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: netěsná a zdeformovaná, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. Vodovodní řad v témže úseku je z litiny vnitřního průměru 60 mm. Řad z roku 1918 je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, uložených v místní asfaltové komunikaci. Úsek vodovodu v další části ulice je po rekonstrukci z r. 2006 v dobrém stavu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 178 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 144 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 8 domovních vodovodních přípojek, 18 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a napojení na navazující řady a stoky. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 2. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies