Jablonec n. N., Nová osada - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonec n. N., Nová osada - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.06.2017 – 30.09.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 85 obyvatel.


Více o stavbě:


Kanalizační stoka v ulici Nová osada je tvořena novým úsekem z kameniny vnitřního průměru 300 mm (z roku 2007) a z úseků z betonu o vnitřním průměru 400 a 300 mm (z r. 1973). Staré úseky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: netěsné, zdeformované, popraskané a místy chybí části stěn, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. Vodovodní řad je z polyetylénu průměru 110 mm(z roku 1990). Řad uložený místy v těsné blízkosti kanalizace a plynovodu je poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, vedených v místní komunikaci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 81,5 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 61 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z polyetylénu průměru 110 mm v délce 230 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 19 domovních vodovodních přípojek, 21 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení tří nových podzemních hydrantů pro odvzdušnění a odkalení a napojení na navazující řady a stoky. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase, přičemž kanalizace a vodovod budou uloženy v samostatných výkopech. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. června 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies