Jablonec nad Nisou, Na Hutích, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace

Jablonec nad Nisou, Na Hutích, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace
11.04.2017 – 30.11.2017
V Jablonci nad Nisou budou zrekonstruovány, v celkové délce 965 metrů, nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 - souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Jablonci nad Nisou, v ulicích Na Hutích a SNP.

Více o stavbě:

Kanalizace v ulici SNP (komunikace ve vlastnictví města) je tvořena úseky z betonu vejčitého profilu 400/600 a 500/750 mm. Kanalizace v ulici Na Hutích (komunikace Krajské správy silnic Libereckého kraje) je z betonu vnitřního průměru 300 mm a z betonu vejčitého profilu 400/600 mm. Stoky z roku 1968 jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka: zkorodované, netěsné, zdeformované, popraskané a s vypadlými střepy, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod - proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace. Litinové vodovodní řady v této lokalitě rekonstrukci nevyžadují.

Vzhledem k velmi dobrému stavu komunikace KSS LK bude v rámci investiční akce SVS pro rekonstrukci kanalizace použita bezvýkopová metoda: zatažení textilního rukávce do stávající kanalizace a jeho následné vytvrzení. Konkrétně do betonové vejčité stoky 500/750 mm bude zatažen rukávec délky 292,5 metrů, do vejčité stoky 400/600 mm rukávec délky 389 metrů a do potrubí průměru 300 mm rukávec délky 271,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 113 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase, jakož i napojení na navazující stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. dubna 2017. Stavební práce začnou v polovině května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 11. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies