Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice, Blanická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice, Blanická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.04.2017 – 30.11.2017
V Blanické ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 - souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích, v Blanické ulici.

Více o stavbě:
Kanalizační stoka v Blanické ulici je tvořena úseky z betonových trub vnitřního průměru 300 mm (z r. 1968) a z kameniny téhož průměru (z r. 1968). Potrubí je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: je staticky narušené, s vypadlými střepy, vrostlými kořeny a posunutými spoji. Vodovodní řad v téže ulici je z oceli vnitřního průměru 100 mm (z roku 1925). Je inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltové komunikaci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 212,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 245 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 8 domovních vodovodních přípojek, 11 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, a napojení na navazující řady a stoky. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Tam, kde jsou vodovod a kanalizace vedeny v souběhu, dojde k jejich uložení do společného výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (15. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 7. července 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 
 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies