Jeřmanice - rekonstrukce vodojemu

Jeřmanice - rekonstrukce vodojemu
25.04.2017 – 31.10.2017
Stavební a technologická rekonstrukce vodojemu, který pitnou vodou zásobuje města Liberec a Jablonec nad Nisou.


Více o stavbě:


Vodojem Jeřmanice byl uveden do provozu roku 1964. Voda do něj je přiváděna z jižně situovaných zdrojů, např. z Dolánek, Libíče ap. Jde o strategický vodojem před spotřebištěm – je z něj dodávána pitná voda do Liberce a Jablonce nad Nisou. Tvoří jej vstupní prostor, armaturní komora, prostor s elektrorozvody a řízením vodojemu, a dvě akumulační nádrže, každá o objemu cca 3000 m3. Ačkoliv je objekt v relativně dobrém stavu, již se na něm lokálně projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Stavební část zahrnuje rekonstrukci vnějšku (oprava omítek, střechy, klempířských prvků) i vnitřních prostorů objektu (oprava omítek stropů, stěn a podlah, aplikace nových nátěrů - paropropustných, impregnačních, protiskluzových, aj.). Dojde k realizaci opatření, které zajistí nucené odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde k instalaci schodiště, žebříků a zábradlí z nekorodujících materiálů. Bude provedena celková rekonstrukce osvětlení. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované litinové potrubí a armatury - nově bude potrubí nerezové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (19. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Vhledem k tomu, že strategický vodojem nelze dlouhodobě vyřadit z provozu, bude stavba SVS probíhat za provozu, s krátkodobými odstávkami (v řádu hodin). 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies