Jiřetín pod Bukovou, aquadukt - rekonstrukce vodovodu

Jiřetín pod Bukovou, aquadukt - rekonstrukce vodovodu
25.08.2017 – 31.10.2017
Bude zrekonstruován inkrustovaný a poruchový úsek vodovodu, vedený na mostě přes Kamenici.


Více o stavbě:

Vodovod v Jiřetíně pod Bukovou, vedený po mostě přes řeku Kamenici, je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 80 mm.  Řad z roku 1985 je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný, inkrustovaný a opakovaně poruchový. Také oplechování jeho tepelné izolace je poškozené, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Vodovod je v provedení aquadukt – je uložen na ocelových konzolách kotvených do tělesa mostu. Na obou koncích mostu je výšková etáž, kde vodovod přechází do země a je napojen na navazující řad. Kanalizace ve vlastnictví SVS zde není, ale na mostě je zároveň veden plynovod.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito tepelně izolované potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 30 metrů. Nové potrubí bude na mostě uloženo na stávající konzoly a v jeho nejvyšším bodě bude umístěn odvzdušňovací ventil. Bezprostředně za křídly mostu bude rekonstruovaný úsek napojen na stávající řad.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. srpna 2017. Byly již zahájeny první přípravné práce. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies