Jirkov, Boženy Němcové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jirkov, Boženy Němcové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
10.04.2017 – 18.08.2017
V Jirkově budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků historického vodovodu a kanalizace v Jirkově, v ulici Boženy Němcové.

Více o stavbě:
Stávající litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm v ulici Boženy Němcové v městské části Jirkov - Nové Ervěnice byl uveden do provozu roku 1920. V souběhu s ním ve vzdálenosti čtyř metrů vede betonová kanalizace vnitřního průměru 300 mm z roku 1960. Jak ukázala kamerová prohlídka, materiál potrubí stoky je zkorodovaný a má díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci historického vodovodu i kanalizace. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikace v hloubce až 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 188 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 58,43 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících osmi domovních vodovodních a šesti kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující stávající sítě. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. dubna 2017. Stavební práce budou zahájeny k dnešnímu dni, tj. 18. dubna 2017, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 18. srpna 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Jirkov k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 
 


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies