Jirkov, ČOV - doplnění technologie ke stabilizaci nitrifikace

Jirkov, ČOV - doplnění technologie ke stabilizaci nitrifikace
23.05.2017 – 23.11.2017
Opatření, spočívající v úpravě nádrží denitrifikace a doplnění technologie tak, aby byl stabilizován proces nitrifikace.


Více o stavbě:


Na čistírnu odpadních vod v Jirkově s kapacitou 40 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 34 850 EO. Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována a jde o mechanicko-biologickou ČOV ve dvoulinkovém provedení s chemickou eliminací fosforu a dvoustupňovým anaerobním mezofilním vyhníváním se samostatným plynojemem. Ukázalo se, že na ČOV je v určitých obdobích nestabilní proces nitrifikace a dochází k překračování předepsané maximální hodnoty dusíku (Ncelk) – proto je potřeba zvětšit nitrifikaci při zachování denitrifikace. 

V rámci investiční akce SVS proto budou obě nádrže denitrifikace v polovině délky rozděleny železobetonovou stěnou na denitrifikační a flexibilní zónu. Stávající míchadlo v obou linkách bude přemístěno k dělící stěně a do flexi zóny bude nově instalováno druhé míchadlo stejných parametrů. V místech nového umístění míchadel bude upraven aerační systém, rovněž v místě původního osazení míchadla. Zároveň dojde k osazení sond pro řízení interní recirkulace. Bude také vyměněno PC pracoviště na velínu a doplněn řídící systém. Stavba bude probíhat za provozu, vždy na jedné ze dvou paralelních linek ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 23. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies