Kadaň, Chomutovská - rekonstrukce vodovodu

Kadaň, Chomutovská - rekonstrukce vodovodu
26.06.2017 – 31.08.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající vodovod v členité Chomutovské ulici se zástavbou převážně panelových domů je z litinového potrubí vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1955 je silně zkorodovaný a často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Je veden v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce cca 1,5 metru. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 355 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou domovních vodovodních přípojek, jakož i napojení na navazující stávající řady. Stavba bude v celém rozsahu realizována bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v rozdrcení či rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciální hlavy a současném vtahování sanačního potrubí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2017. V těchto dnech se provádí výkop sond, a vlastní stavební práce budou zahájeny ve 31. týdnu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. srpna 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Kadaň k obnově povrchu komunikace. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies