Kamýk - rekonstrukce vodojemu

Kamýk - rekonstrukce vodojemu
15.06.2017 – 15.10.2017
Vodojem projde stavební i technologickou rekonstrukci.


Více o stavbě:

Stávající vodojem slouží k akumulaci vody před spotřebištěm v obci Kamýk. Voda je do něj čerpána z čerpací stanice umístěné na odbočce z vodovodního přivaděče do Velkých Žernosek. Jde o zemní jednokomorový vodojem, tvořený kruhovou monolitickou železobetonovou akumulační nádrží, manipulační a armaturní komorou. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů, zejména na kovových prvcích. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS dojde ke k rekonstrukci stavební i technologické části vodojemu. SVS z provozních důvodů rozhodla o změně dispozice vodojemu na dvoukomorový o objemu 2 x 27 m3. V menším rozsahu budou opraveny degradované dno, stěny a strop akumulace. Co se týče technologie, budou provedeny související úpravy trubního vedení a zdvojení armatur. Bude také kompletně vyměněno odvětrávání objektu včetně větráků. Doplněna bude stavební i technologická elektroinstalace. Stavba zahrnuje i terénní úpravy v areálu k zamezení ujíždění svahů, nové oplocení a úpravu příjezdové cesty.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2017. Stavební práce byly zahájeny v polovině června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 15. října 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies