Klášterec nad Ohří, ČOV - doplnění technologie

Klášterec nad Ohří, ČOV - doplnění technologie
23.05.2017 – 23.09.2017
V areálu čistírny odpadních vod v Klášterci nad Ohří zrealizujeme opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.


Více o stavbě:


Na čistírnu odpadních vod v Klášterci nad Ohří s kapacitou 18 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 13 500 EO. Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována a jde o mechanicko-biologickou ČOV se dvěma usazovacími nádržemi, se dvěma anoxickými selektory, denitrifikací, nitrifikací a chemickou eliminací fosforu. Ukazuje se, že je zapotřebí zajistit stabilnější kvalitu odtoku v obsahu celkového fosforu a dusíku.

V rámci investiční akce SVS proto bude doplněna instrumentace osazením nových analyzátorů a sond. Co se týče obsahu fosforu, nový analyzátor zajistí optimalizaci dávky síranu železitého a stabilnější kvalitu odtoku. Pro udržení nitrifikace zajistí optimální řízení dodávky vzduchu do biologického stupně instalace nového analyzátoru a sondy, od které bude řízena interní recirkulace a tím se docílí stabilnější kvalita odtoku. Bude také vyměněno PC pracoviště na velínu a adekvátně doplněn řídící systém ČOV. Stavba bude probíhat za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 23. září 2017.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies