Klášterec nad Ohří, Žižkova - rekonstrukce kanalizace

Klášterec nad Ohří, Žižkova - rekonstrukce kanalizace
23.06.2017 – 23.10.2017
V rámci investiční akce v Klášterci nad Ohří bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 25 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající jednotná kanalizace v Žižkově ulici je z betonového potrubí vnitřního průměru 200 mm. Stoka neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – je silně zkorodovaná, s podélnými prasklinami a chybějícími částmi trub. Navíc je nedostatečně kapacitní, takže při deštích dochází k zaplavování přilehlých objektů - proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Je vedena v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce až 3,6 metru. Vodovod z roku 2002 vedený v souběhu ve vzdálenosti 1 - 3 metry od kanalizace je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v úseku mezi křižovatkami Žižkovy ulice s ulicemi Urxova a Rokycanova použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 125,32 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 11 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, kompletní či částečná rekonstrukce celkem 4 kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující stávající stoky. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu v původní trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (27. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 23. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies