Košťany, Kamenný pahorek - rekonstrukce vodovodu

Košťany, Kamenný pahorek - rekonstrukce vodovodu
12.06.2017 – 31.08.2017
Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce přes 180 metrů.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní řady v členité ulici Kamenný pahorek jsou z polyetylénu o průměru 90 a 110 mm. Byly uvedeny do provozu převážně v roce 1981. Jsou vedené v zatravněném pásu mezi silnicí a chodníkem a dvakrát silnici kříží. Jsou dožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dílčích vodovodních řadů mezi č. p. 551 - 556, 557 - 560 a 561 - 563. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v celkové délce 181,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 13 domovních vodovodních přípojek a propoje na navazující řady. Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v rozdrcení či rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciální hlavy a současném vtahování sanačního potrubí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. června 2017. Stavební práce začnou v týdnu od 3. července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies