Krupka, K Plovárně, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Krupka, K Plovárně, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.03.2017 – 30.07.2017
V Krupce vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 60 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Krupce, v ulici K Plovárně.

Více o stavbě:
V ul. K Plovárně v centrální části města je kanalizace z betonu vnitřního průměru 500 mm. Stoka neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, jak ukázala její kamerová prohlídka: materiál je zkorodovaný a popraskaný. V souběhu je veden vodovod z litiny vnitřního průměru 70 mm. Řad z roku 1968 je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o výměně kanalizace i vodovodu, které jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 3,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstrukce v celém rozsahu provedena v otevřeném paženém výkopu. Pro vodovod bude nově použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 163 metrů. Pro kanalizaci bude použita kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 163,3 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 4,7 metrů. Součástí stavby je přepojení všech pěti stávajících domovních vodovodních a 15 kanalizačních přípojek na trase a napojení na navazující vodovodní řad/stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. března 2017. Stavební práce začaly právě v těchto dnech napojením náhradního zásobování vodou pomocí suchovodu. Vlastní výkopové práce budou zahájeny v těchto dnech (15. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 30. července 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies