Krupka, Vrchoslav, odstranění kanalizační výusti v Nádražní ul. a stavba splaškové kanalizace

Krupka, Vrchoslav, odstranění kanalizační výusti v Nádražní ul.  a stavba splaškové kanalizace
14.02.2017 – 14.06.2017
Odstraněním kanalizační výusti dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody od dalších cca 40 připojených obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu odpadních vod k přečištění.


Více o stavbě:
Stávající gravitační kanalizace v Nádražní ul. v městské části Krupka – Vrchoslav je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Je zakon­čena výustí TP 46. Odpadní vody z přilehlých nemovitostí (od č. p. 145 až do č. p. 91) odvádí do Zalužanského potoka. Výusť především v jarních měsících a při vydatných deštích vykazuje velký nárůst balastních vod. Zároveň v ulici dochází k zaplavování sklepů přilehlých nemovitostí. Je to způsobeno konfigurací terénu spojenou s typem horninového prostředí, ale i vodní plochou Vápenka, situovanou nad zástavbou. V Nádražní ul. se také nachází koncová větev jednotné kanalizace z betonu průměru 300 mm, jež odvádí odpadní vody z přilehlých ob­jektů od č. p. 109 směrem do centra Krupky. Existence kanalizační výústi je z hlediska legislativy nežádoucí stav, proto SVS rozhodla v této lokalitě o realizaci opatření, jež vypouštění odpadních vod bez přečištění zamezí. 

V rámci investiční akce SVS dojde k vybudování nové splaškové kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm z v délce 266 metrů (mezi č. p. 145 a č. p. 89), která splaškové vody odvede do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. Stávající kanalizace zakončená výústí nebude vzhledem ke špatnému stavu využívána ani jako dešťová, ale bude zrušena - v celé délce 329 m bude zaplavena cementopopílkovou směsí. Součástí stavby bude přepojení 7 přípojek uličních vpustí, realizace 21 nových kanalizačních přípojek (od všech nemovitostí) a jejich napojení na novou kanalizaci. 

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, převážně v komunikaci ve vlastnictví města. Závěrem dojde k obnově povrchů v celé šíři komunikace. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. února 2017. Stavební práce mají začít v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 14. června 2017. 

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici. Pro okres Teplice SVS pro rok 2017 naplánovala dohromady 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies