Kryry, Hlavní ul., u hřbitova - rekonstrukce vodovodu

Kryry, Hlavní ul., u hřbitova - rekonstrukce vodovodu
19.07.2017 – 30.11.2017
Vyměníme úsek dožilého vodovodu v celkové délce téměř 444 metrů.


Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm v uvedené lokalitě pochází z roku 1971. Je ve špatném technickém stavu, dožilý a poruchový. Řad je veden převážně v zeleném pásu a zčásti v asfaltobetonové komunikaci a betonovém chodníku v hloubce do dvou metrů.  Jde o pozemky soukromých vlastníků a komunikace města a SÚS Ústeckého kraje. V souběhu vedená betonová kanalizace (přítok na ČOV) z roku 1990 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce řadu v celkové délce 443,7 metrů. Pro rekonstrukci úseku v otevřeném výkopu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 69,5 metrů a pro výměnu bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem – bude použito potrubí téhož profilu v délce 374,2 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. července 2017. Stavební práce začnou do konce srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies