Libčeves, U Okálů, rekonstrukce kanalizace

Libčeves, U Okálů, rekonstrukce kanalizace
10.03.2017 – 30.06.2017
V Libčevsi bude zrekonstruována nevyhovující kanalizace v celkové délce 105 metrů, na tuto kanalizaci je připojeno cca 35 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace v ulici U Okálů je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: z kameniny vnitřního průměru 400, 300, 250 a 200 mm, a z betonu vnitřního průměru 400 a 300 mm. Stoka byla uvedena do provozu roku 1974. Je uložená v hloubce do 2,5 m v komunikaci z asfaltobetonu, betonových panelů a v zeleném pásu Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: vykazuje praskliny, protispády a průhyb stoky. Její destrukce je příčinou vzniku kaveren, proto SVS rozhodla o výměně. V souběhu ve vzdálenosti dvou metrů od ní vedený vodovod z litiny z roku 1995 je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 105,6 metrů kanalizace. Bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 17,6 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 88 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude koordinována s plánovanou investiční akcí obce k úpravě povrchů komunikace a chodníků v lokalitě Sídliště.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies