Liberec, Broumovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Broumovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.06.2017 – 30.09.2017
Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé, staticky narušené kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.


Více o stavbě:


Na libereckém sídlišti Broumovská pochází kanalizace ve stejnojmenné ulici z roku 1952. Stoka z betonu a kameniny o vnitřním průměru 300 mm je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je staticky narušená, silně zkorodovaná, popraskaná, místy části stěn chybí. Zásobní vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 100 mm v téže ulici pochází z roku 1954. Je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Dále je v této lokalitě vodovodní přivaděč z litiny o vnitřním průměru 250 a 300 mm, pocházející z let 1954 a 1987. Inkrustovaný a poruchový přivaděč je veden v soukromých pozemcích. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a zásobního vodovodu, vedených v místní asfaltové komunikaci ve vlastnictví města, a zároveň o rekonstrukci a vymístění přivaděče.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 190,5 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 279 metrů. Pro přivaděč se použije tvárná litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 387,5 metrů. Bude vymístěn ze soukromých pozemků do komunikace. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, 26 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce 10 revizních šachet a napojení na stávající navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. V místech kde bude rekonstrukce kanalizace v souběhu s rekonstrukcí vodovodu, budou uloženy do společného výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (od 1. června) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies