Liberec, Horova, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Horova, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.08.2017 – 30.10.2017
Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu.


Více o stavbě:

Ve vilové lokalitě u botanické zahrady je v Horově ulici a v části Janáčkovy ulice kanalizace z roku 1930 ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je zdeformovaná, netěsná, zkorodovaná, popraskaná a s chybějícími dny, v důsledku čehož dochází k nátoku balastních vod. Je tvořena úseky z různých materiálů - z betonu, PVC a kameniny vnitřního průměru 300 mm. Vodovodní řad v Horově ulici z roku 1954 z litiny vnitřního průměru 80 mm je dožilý, inkrustovaný a poruchový. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v místních asfaltových komunikacích.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 197 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 205 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 11 domovních vodovodních přípojek a 28 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení jednoho podzemního hydrantu a napojení na stávající navazující řady a stoky. Stavba bude realizována převážně v souběhu kanalizace s vodovodem ve společném otevřeném paženém výkopu, pouze počáteční a koncová část trasy rekonstruovaných sítí bude uložena v samostatných výkopech. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 1. srpna 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. října 2017.  Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů: s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace Horova.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies