Liberec, Metelkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Metelkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
02.05.2017 – 02.09.2017
Souběžná rekonstrukce inkrustovaného vodovodu a dožilé kanalizace, na které je připojeno cca 400 obyvatel.


Více o stavbě:


V lokalitě bytových domů v městské části Nové Město je v Metelkově ulici kanalizace neznámého stáří ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je popraskaná, s netěsnými spoji a s poškozenými revizními šachtami. Vodovodní řad z roku 1954 je z oceli a litiny o vnitřním průměru 100 mm. Je dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v místní asfaltové komunikaci. 

Stavba bude realizována zčásti v otevřeném paženém výkopu samostatně (kanalizace z kameniny vnitřního průměru 500 mm v délce 35 metrů a vodovod z litiny 100 mm v celkové délce 129 metrů) a zčásti v souběhu kanalizace s vodovodem ve společném výkopu (kanalizace za použití kameniny 300 mm v délce 77 metrů a vodovod z litiny 100 mm v délce 79 metrů). Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, osazení jednoho hydrantu, rekonstrukce revizních šachet na trase a napojení na stávající navazující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. května 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 2. září 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů: s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies