Liberec, Pod Sadem Míru - odstranění výustí, stavba kanalizace

Liberec, Pod Sadem Míru - odstranění výustí, stavba kanalizace
28.04.2017 – 28.10.2017
Odstranění kanalizačních výústí LB38 a LB39, a vybudování dvou stok gravitační splaškové kanalizace.


Více o stavbě:


Stávající dvě stoky gravitační kanalizace vnitřního průměru 300 mm odvádějí splaškové vody z ulic Na Kačírku a Ševčíkova. Jsou zakončeny výústmi LB38 a LB39 na terén, což je z hlediska legislativy nevyhovující stav. SVS proto rozhodla, že výústi budou podchyceny dvěma novými gravitačními stokami, jež budou v ul. U Černého dolu napojeny na stávající kanalizaci vnitřního průměru 500 mm a splaškové vody tak budou odvedeny k přečištění na ČOV. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod průměru 175 mm, který bude v rámci této akce také vyměněn.

V rámci investiční akce SVS bude pro vybudování těchto dvou stok použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 505,5 metrů. Trasa povede podél ulice Pod Sadem míru, zčásti ve vozovce a zčásti podél ní. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 101 metrů. Řad bude v ul. Pod Sadem míru uložen do společné rýhy s kanalizací. Ve spodní části Ševčíkovy ul. bude veden v souběhu s kanalizací a dále samostatně. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. dubna 2017 a bezprostředně poté byly zahájeny vlastní práce. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 28. října 2017. 

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici. Pro okres Liberec SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies