Liberec, Rumunská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Rumunská - rekonstrukce vodovodu
02.05.2017 – 31.10.2017
Vyměníme v celkové délce 201 metrů nevyhovující úsek vodovodu, na který je připojeno cca 350 obyvatel.


Více o stavbě:

V Rumunské ulici je vodovod z PVC průměru 110 mm. Byl uveden do provozu roku 1983. Ukazuje se, že zvolený materiál je nevhodný vzhledem k uložení řadu v místní komunikaci do těsné blízkosti tramvajových kolejí, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Betonová kanalizace vedená v souběhu je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny s antikorozní ochranou, o vnitřním průměru 100 mm v celkové délce 201 metrů, a dalších 30 metrů tvoří propoje z téhož materiálu a profilu. Součástí stavby je přepojení všech šesti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS v Rumunské ulici bude provedena v koordinaci s naplánovanou akcí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. - rekonstrukcí tramvajové trati, obnovou povrchu komunikace a chodníku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. května 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies