Libouchec - rekonstrukce vodojemu

Libouchec - rekonstrukce vodojemu
30.05.2017 – 30.10.2017
Jedná se o rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem Libouchec slouží k zásobování obce. Voda do něj natéká z přilehlých zářezů, které jímají podzemní vodu. Jde o zemní dvoukomorový vodojem, provedený z monolitického železobetonu, panelů i částečně dozdívaný. Tvoří jej vstupní prostory, manipulační komora a dvě akumulační nádrže, každá o objemu cca 150 m3. Technologické vybavení – potrubí a armatury - je převážně v suterénu armaturní komory. Je původní, dožilé, zkorodované a inkrustované. Na vodojemu se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Stavební část zahrnuje rekonstrukci vnějšku (oprava omítek, střechy, klempířských prvků) i vnitřních prostorů objektu (oprava omítek stropů, stěn a podlah, aplikace nových nátěrů - paropropustných, impregnačních, protiskluzových, aj.). Dojde k realizaci opatření, které zajistí lepší odvětrávání vnitřních prostorů. Budou rovněž obnoveny zpevněné plochy v areálu a opěrné zdi. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované ocelové a litinové potrubí a armatury. Dojde také k výměně nátokového potrubí vodojemu včetně armatur. V návaznosti bude doplněna elektroinstalace a systém řízení vodojemu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. října 2017. Stavba SVS probíhat za provozu s plánovanými krátkodobými odstávkami. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies