Litoměřice, Družstevní - rekonstrukce kanalizace

Litoměřice, Družstevní - rekonstrukce kanalizace
11.07.2017 – 11.10.2017
Jedná se o výměnu zkorodované, popraskané, zdeformované kanalizace s posunutými spoji.


Více o stavbě:


Stávající kanalizaci v Litoměřicích v Družstevní ulici tvoří dvě stoky. Stoka z kameniny vnitřního průměru (DN) 300 mm byla uvedena do provozu v roce 1960. Je uložena v hloubce až 5,7 metru a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - zkorodovaná, popraskaná, zdeformovaná a s posunutými spoji. Stoka z betonu DN 600 a 700 mm z roku 197 je uložená v hloubce do 4,8 metru. Je bez závad, pouze šachty potřebují doplnit stupadla. Stoky jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci a chodníku. Ve vzdálenosti devíti metrů od stoky je uložen litinový vodovod v dobrém stavu, který výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dvou nevyhovujících úseků kanalizace. První začíná v blízkosti křižovatky Družstevní x Michalovická a končí v křižovatce Družstevní x Mládežnická. Druhý rekonstruovaný úsek je v křižovatce ulic Družstevní x Stránského. Kameninová stoka bude sanována v délce 58 metrů ve stávající trase bezvýkopovou metodou. Betonová stoka DN 600 mm bude v otevřeném výkopu nahrazena dimenzí DN 700 mm. Součástí stavby je zrušení části kameninové stoky zaplavením cementopopílkovou směsí, přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce revizních šachet na trase a propojení rekonstruovaných úseků na navazující stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (32. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do11. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies