Litoměřice, Palachova, rekonstrukce kanalizace

Litoměřice, Palachova, rekonstrukce kanalizace
14.02.2017 – 14.08.2017
V Palachově ulici bude zrekonstruován nevyhovující úsek historické kanalizace v délce 633 metrů, je na něj připojeno cca 350 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Palachově ulici je z betonu vejčitého profilu 750/500 mm. Je uložená v hloubce 3,2 - 4,3 m. Stoka z roku 1909 je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: vykazuje korozi do 50 %, místy duté prostory nad žlábkem, částečně kaverny ve stěně stoky a v okolí přípojek. V souběhu vedený vodovod z tvárné litiny vnitřního průměru 300, 125 a 100 mm z let 1972 – 1979 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 633 metrů kanalizace. Vzhledem k hloubce uložení bude použita bezvýkopová metoda sanace – zatažením rukávce a jeho UV vytvrzením. Součástí stavby je přepojení všech 138 stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce 19 kanalizačních šachet na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude koordinována s plánovanou investiční akcí města k úpravě Palachovy ulice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (14. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 14. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies