Litoměřice, Pokratická, rekonstrukce kanalizace

Litoměřice, Pokratická, rekonstrukce kanalizace
03.04.2017 – 25.06.2017
V Litoměřicích, v Pokratické ulici, bude zrekonstruován poruchový úsek kanalizace, na který je připojeno přes 40 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Litoměřicích, v Pokratické ulici. 

Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Pokratické ulici je z betonu vnitřního průměru 400 mm. Stoka byla uvedena do provozu roku 1987. Je ve špatném technickém stavu, protože vykazuje korozi 50 % i vyšší, praskliny a deformace, v důsledku čehož vznikají kaverny. Stoka je vedena v asfaltové komunikaci ve vlastnictví města a správě SÚS Ústeckého kraje. SVS rozhodla o rekonstrukci poruchového úseku kanalizace od křižovatky ulic Pokratická, U Medulánky a Na Výsluní po č. p. 180 v Pokratické ulici. Bude také zrušen jeden z vodovodních řadů, vedený v souběhu s touto kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude při rekonstrukci kanalizace provedené v otevřeném paženém výkopu v původní trase i niveletě použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 90,27 metrů. Přepojeno bude sedm stávajících domovních kanalizačních přípojek. Zároveň bude sanován dešťový oddělovač včetně výústního objektu do Pokratického potoka, a to za použití potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 124,76 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce šesti revizních šachet. Bude rovněž zrušen (zaslepen) v souběhu s kanalizací vedený vodovod z nevyhovujícího lineárního polyetylénu průměru 63 mm v délce 85 metrů. Sedm stávajících domovních vodovodních přípojek bude přepojeno na řad z litiny a PVC vnitřního průměru 150 mm, vedený na druhé straně komunikace. 

Jedná se o společnou investici tří objednatelů (SVS, město Litoměřice, SÚS Ústeckého kraje). Investorem vodohospodářské části stavby je SVS. Stavba se zahajuje předáním staveniště k dnešnímu dni, tj. 3. dubna 2017, vlastní práce začnou bezprostředně po předání staveniště a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 25. června 2017. Stavba SVS bude probíhat v koordinaci s plánovanou úpravou asfaltové komunikace a chodníku ve vlastnictví města a správě SÚS Ústeckého kraje.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies