Litoměřice, Sovova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litoměřice, Sovova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.03.2017 – 31.05.2017
V Sovově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky historické kanalizace a souběžného vodovodu, na které je připojeno cca 90 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Litoměřicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovující, 108 let staré kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Sovově ulici. 

Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Sovově ulici v centru města je z betonu vejčitého profilu 600/900 mm. Je uložená v hloubce do 3,5 metrů. Stoka z roku 1909 je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: vykazuje korozi do 50 %, místy duté prostory nad žlábkem, kaverny ve stěně stoky a v okolí přípojek. V souběhu vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 150 mm z roku 1935 je poruchový a navíc vede v těsné blízkosti plynovodu, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací. 

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 76 metrů kanalizace. Bude z betonu vejčitého profilu 600/900 mm s čedičovou výstelkou. Pro rekonstrukci vodovodu se použije tvárná litina vnitřního průměru 150 mm v délce 79 metrů. Stavba bude provedena převážně v souběhu vodovodu s kanalizací, v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a propojení na navazující řady/stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (14. týden) a podle schváleného termínu mají být dokončeny do 31. května 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies