Litvínov, Janov, rekonstrukce kanalizačního výtlaku

Litvínov, Janov, rekonstrukce kanalizačního výtlaku
09.03.2017 – 30.11.2017
V Litvínově - Janově je rekonstruován nevyhovující kanalizační výtlak do gravitační kanalizace, a to v celkové délce 593 metrů.


Více o stavbě:

Kanalizační výtlak z čerpací stanice odpadních vod Janov u Litvínova – velká do stávající gravitační kanalizace je tvořen úseky z litiny a oceli vnitřního průměru 200 mm. Byl uveden do provozu roku 1973. Je ve špatném stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Výtlak je veden převážně v nezpevněných zelených plochách, ale i v komunikaci a chodníku ve vlastnictví města. U objektu ČSOV je uložen v hloubce cca čtyř metrů. Na výtlaku nejsou domovní kanalizační přípojky. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci výtlaku použije potrubí z polyetylénu průměru 225 mm v celkové délce 593 metrů. V trase výtlaku je vodovodní armaturní šachta, která bude odstrojena a vybourána. Nátoková šachta do kanalizace bude zrekonstruována. Stavba bude realizována ve stávající trase, a to z větší části bezvýkopovým způsobem, jako jsou berstlining a část v počátečním úseku mikrotuneláží.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (13. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 9. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies