Litvínov, Ke Střelnici, Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litvínov, Ke Střelnici, Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.05.2017 – 04.09.2017
Jedná se o nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu v Litvínově, v ulicích Ke Střelnici a Gorkého.


Více o stavbě:


Kanalizace z roku 1938 v ulicích Ke Střelnici a Gorkého se zástavbou bytových domůje tvořena úseky z kameniny a betonu o vnitřním průměru 400 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu, zkorodovaná do 50 %, s netěsnými hrdly a prorostlými kořeny, navíc zčásti vede pod budovou. V souběhu s ní je veden vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1955 je opakovaně poruchový. Vodovod a kanalizace jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci, v zeleném pásu a pod nemovitostí v hloubce až 3,5 metrů. SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

Stavba SVS bude provedena převážně v otevřeném paženém výkopu, jen úsek kanalizace v délce 24 metrů bude proveden bezvýkopem, kdy do stávajícího betonového potrubí bude zatažen sklolaminátový rukávec s následnou polymerací vodou. Pro rekonstrukci dalších šesti metrů kanalizace se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 246 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících deseti domovních vodovodních přípojek a šesti kanalizačních přípojek na trase, jakož i napojení na stávající navazující řad/stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (20. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 4. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou akcí města k rekonstrukci komunikace ul. Gorkého.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies