Litvínov, Ke Střelnici - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litvínov, Ke Střelnici - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.05.2017 – 04.10.2017
Výměna nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v části ulice Ke Střelnici se zástavbou bytových domů.


Více o stavbě:


Kanalizace z roku 1938 v ulici Ke Střelnici v litvínovské městské části Horní Litvínovje tvořena úseky z různých materiálů a profilů (beton, ocel, kamenina, PVC, o vnitřních průměrech 250-500 mm). Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu, zkorodovaná místy i přes 50 %, s chybně napojenými přípojkami a poškozenými šachtami. V souběhu s ní v osové vzdálenosti do dvou metrů je veden vodovod z litiny vnitřního průměru 60 mm (z r. 1944). Vodovod a kanalizace jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 3,5 metrů. SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 44,61 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 114,05 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 60 mm v délce 43,35 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou domovních vodovodních přípojek a deseti kanalizačních přípojek na trase, jakož i napojení na stávající navazující řad/stoku. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (20. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 4. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies