Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků, rekonstrukce kanalizace

Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků, rekonstrukce kanalizace
09.03.2017 – 30.09.2017
V uvedených ulicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, v celkové délce 311 metrů. Je na ně připojeno cca 250 obyvatel.


Více o stavbě:
Předmětná kanalizace se nachází v městské části Litvínov – Hamr. V ulicích Na Kopci, Hamerské a Chemiků jde o sedm jednotlivých nenavazujících úseků stoky. Jsou z betonu a kameniny vnitřního průměru 300 mm. Všechny byly uvedeny do provozu roku 1973. Dnes je kanalizace ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - popraskaná, zdeformovaná, dochází k průhybu a k prorůstání kořenů, jsou netěsné spoje. Stoka je vedena převážně v nezpevněných zatravněných pozemcích a zčásti v místní komunikaci. Převážně jde o pozemky města, jen zčásti to jsou soukromé pozemky. V ul. Na Kopci vede v souběhu s kanalizací litinový vodovod bez přípojek, který je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 311,1 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a niveletě v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 28 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a napojení na stávající navazující stoky. Většina revizních šachet bude zachována při sanování jejich dna a pět šachet bude nově zřízeno či nahrazeno. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 9. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí rozvodů plynovodu společnosti Innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies