Litvínov, Na Kopci - rekonstrukce vodovodu

Litvínov, Na Kopci - rekonstrukce vodovodu
14.08.2017 – 30.11.2017
V litvínovské městské části Hamr bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce téměř 147 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v městské části Hamr v lokalitě se zástavbou bytových domů je tvořen potrubím z oceli vnitřního průměru (DN) 80 mm. Byl uveden do provozu v roce 1954. Řad vedený v místní asfaltobetonové komunikaci ve vlastnictví města v hloubce cca dvou metrů je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace se v souběhu nenachází.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci úseku vodovodu mezi  č. p. 180 a 190 použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 146,2 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek a propoje rekonstruovaného úseku na navazující řady. Závěrem dojde k  obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech výkopem sond, podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. listopadu 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies