Litvínov, Skalní, Janáčkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litvínov, Skalní, Janáčkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.03.2017 – 15.07.2017
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku plánovanou investiční akci roku 2017 - rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Litvínově, ve Skalní a Janáčkově ulici a kanalizace ve Skalní ulici.

 

Více o stavbě:

Kanalizace z roku 1973 ve Skalní ulici je tvořena úseky z betonu vnitřního průměru 300 mm a z betonu, oceli a kameniny o vnitřním průměru 200 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu, zkorodovaná do 50 % a popraskaná. Poruchový vodovod ve Skalní ulici je z litiny vnitřního průměru 100 mm (z r. 1924) a v Janáčkově ulici z litiny vnitřního průměru 80 mm (z r. 1973). Vodovod a kanalizace jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci a zeleném pásu v hloubce do 2,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije pro úsek ve Skalní ul. provedený v otevřeném paženém výkopu potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 286 metrů a pro úsek v Janáčkově ul. provedený bezvýkopovou metodou potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 225 metrů. Bude rovněž provedena rekonstrukce odtoku z vodojemu „Skalní“ při použití litinového potrubí vnitřního průměru 110 mm v délce 52 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 131 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 100 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 25 domovních vodovodních přípojek, 21 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i napojení na stávající navazující řady/stoky. Závěrem dojde k provizorní obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou a k výsadbě nových keřů v trase rekonstrukce v zeleném pásu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (13. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, nejpozději do 15. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města ke kompletní obnově komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies