Litvínov, Tylova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litvínov, Tylova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.03.2017 – 15.07.2017
V Litvínově, v Tylově ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 1200 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Litvínově, v Tylově ulici.

Více o stavbě:
Předmětný vodovod v Tylově ulici se nachází v okrajové části města se zástavbou panelových domů. Celkem jde o rekonstrukci čtyř vodovodních řadů z litiny o vnitřním průměru 200, 150 a 80 mm. Všechny byly uvedeny do provozu roku 1974 a dnes jsou ve špatném technickém stavu a poruchové. V souběhu je vedena betonová kanalizace z téhož roku, o vnitřním průměru 500, 400 a 300 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, je z větší části v dobrém stavu a rekonstrukci si vyžádá pouze kratší úsek o délce 18 metrů. Vodovod je veden v asfaltobetonové komunikaci a zeleném pásu v hloubce do dvou metrů, kanalizace v komunikaci v hloubce do 3,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z litiny o vnitřním průměru 150 a 80 mm, a potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 110 a 63 mm. Celkem bude zrekonstruováno 564,7 metrů vodovodů. Pro rekonstrukci kanalizace se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 250 mm v délce 18,04 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a niveletě v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 18 domovních vodovodních přípojek, rekonstrukce pěti revizních kanalizačních šachet a napojení na stávající navazující řady/stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (14. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města k celoplošné obnově povrchů komunikace a chodníků.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies