Louny, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.02.2017 – 31.08.2017
Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:

Kanalizační stoka neznámého stáří je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonového potrubí o vnitřním průměru 200, 300 a 500 mm a z betonu vejčitého profilu 400/300 mm. Stoka je podle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu - vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně a prorostlé kořeny. Nevyhovující jsou revizní kanalizační šachty, umístěné na soukromém pozemku či pod zastávkou. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1960) a z polyetylénu vnitřního průměru 50 mm (z roku 1970). Řad je veden v těsném souběhu s kanalizací a místy ji křižuje, proto bude vyměněn současně s ní. Vodovod a kanalizace jsou uloženy v místní asfaltobetonové komunikaci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou řadů vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 139,97 metrů a vnitřního průměru 50 mm v délce 131,19 metrů – celkem jde o 271,16 metrů vodovodu. Pro rekonstrukci dvou kanalizačních stok bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 19,42 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 252,54 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, částečně ve stávajících trasách a zčásti v trasách nových. S vymístěním trasy dojde ke zrušení celkem 127 metrů původní kanalizace, která bude zaplavena popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v části ulice SNP v místě otočky u kotelny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies