Lužice, Svinčice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Lužice, Svinčice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
20.07.2017 – 20.10.2017
Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovod ve Svinčicích, což je místní část obce Lužice, je na návsi tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1969) a z polyetylénu vnitřního průměru 80 a 50 mm (z roku 1975). Jsou zkorodované a poruchové. Kanalizace z roku 1992 je z PVC vnitřního průměru 150 mm. Z důvodu malé dimenze potrubí dochází k jeho zanášení, proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu i kanalizace, které jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci a v zeleném pásu v hloubce do 2,5 metru.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 300,5 metrů a průměru 63 mm v délce 32,6 metrů. Pro kanalizaci se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 250 mm v délce 54,9 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet na trase a propoje rekonstruovaných úseků se stávajícími řady/stokami. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu zčásti v souběhu (v délce 45,9 metrů) a zčásti samostatně. Závěrem dojde k  obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. července 2017. Stavební práce právě v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 20. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies