Mimoň, Komenského, Růžová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Mimoň, Komenského, Růžová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
28.03.2017 – 30.06.2017
V Komenského a Růžové ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby převážně rodinných domů.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Mimoni, v Komenského a Růžové ulici. 


Více o stavbě:
V Komenského a Růžové ulici se zástavbou převážně rodinných domů je kanalizace z kameniny a betonu o vnitřním průměru 300 mm. Stoky neznámého stáří jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí je popraskané, netěsné, s posunutými spoji, vypadanými střepy a prorostlými kořeny. Část potrubí vykazuje průhyb, protispád a jsou chybně napojené přípojky, v důsledku čehož se tvoří kaverny. Vodovod v obou ulicích je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1960. Vzhledem k tomu, že byl tehdy použit nekvalitní materiál, jsou řady opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, jež jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 318,9 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v celkové délce 387,6 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 29 domovních vodovodních přípojek a 59 kanalizačních přípojek, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Mimoň k rekonstrukci povrchu komunikace. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies