Modlany - Drahkov: přestavba ČOV na ČSOV

Modlany - Drahkov: přestavba ČOV na ČSOV
11.05.2017 – 11.11.2017
Přestavba dožilé místní ČOV na čerpací stanici odpadních vod, s převedením odpadních vod od připojených obyvatel do kanalizačního systému města Teplice.


Více o stavbě
:

Čištění odpadních vod z jednotné kanalizace v místní části Modlan Drahkově je zajištěno na malé čistírně odpadních vod VHS z roku 1995. Před ČOV je na přívodní stoce odlehčovací šachta a odlehčená odpadní voda odtéká do Drahkovského potoka. Odpadní vody jsou poté přivedeny na mechanicko-biologickou ČOV, která je však technologicky dožilá a nedostatečně účinná. Aby byla zajištěna shoda s platnou legislativou, rozhodla SVS o rekonstrukci kanalizačního systému v Drahkově. 

V rámci investiční akce SVS bude stávající ČOV zrušena a její nádrže upraveny na hrubé předčištění a čerpací stanici odpadních vod (ČSOV). Odpadní vody od připojených obyvatel budou z ČSOV kanalizačním výtlakem odváděny do kanalizačního systému města Teplice, zakončeného na zrekonstruované a dostatečně kapacitní ČOV Bystřany. 

Budou doplněny strojně stírané česle ve venkovním provedení, na obtoku ručně stírané česle. Stávající sdružený objekt hrubého předčištění typu VHS bude přebudován na usazovací jímku s kalovým prostorem a lapákem písku. Objekt ČOV bude přestavěn na čerpací stanici odpadních vod s vybudováním mokré a suché jímky s osazením dvou čerpadel. Součástí stavby bude nová stavební i strojní elektroinstalace. Od ČSOV povede nový kanalizační výtlak z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 2 016 metrů, zakončený v křižovatce ulic Modlanská – Trnovanská – Gagarinova v kanalizačním systému města Teplice. Výtlak bude realizován bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Dešťové vody budou z ČSOV Drahkov nadále přepadávat do místního potoka. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (23. týden) a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies