Modlany, Srbice - vodojem a navazující řady

Modlany, Srbice - vodojem a navazující řady
12.05.2017 – 30.11.2017
Výstavba nového většího vodojemu a přívodního i zásobního řadu umožní rozvoj lokality Modlany a Staré Srbice při plánovaném zvýšení počtu připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající vodojem Srbice s kapacitou 50 m3 zásobuje obce Staré Srbice a Modlany, celkem cca 400 obyvatel. Byl uveden do provozu před rokem 1945. Dnes je v havarijním stavu, popraskaný z vnější i vnitřní strany objektu, proto SVS rozhodla o jeho demolici a výstavbě nového kapacitnějšího vodojemu, včetně přívodního a rozváděcího řadu. Stávající přívodní řad do vodojemu Srbice pochází z roku 1967. Řad vedený po polích je z litinového potrubí vnitřního průměru 100 mm a je zkorodovaný a poruchový.

V rámci investiční akce SVS bude výstavba vodojemu realizována na severním okraji místní části Drahkov. Bude použita železobetonová prefabrikovaná konstrukce. Nový vodojem bude mít objem 2 x 75 m3, což vychází z plánovaného počtu obyvatel. Voda do něj bude přiváděna novým řadem z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v délce 171 metrů. Z vodojemu povede zásobní řad z téhož materiálu a profilu v délce 901 metrů až do Starých Srbic, a také odpadní potrubí z kameniny vnitřního průměru 200 mm v délce 17 metrů zakončené ve stávající kanalizaci. Stavba řadů bude realizována převážně v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou metodou (v místě podchodu pod komunikací a v soukromých pozemcích). Po výstavbě nového vodojemu a řadů dojde k demolici původního vodojemu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 17. července 2017. 

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies