Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu

Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu
21.04.2017 – 21.10.2017
V mostecké části Kopisty bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v celkové délce téměř 784 metrů.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Kopistech, jež jsou součástí města Most.

Více o stavbě:
Předmětný vodovod se nachází v mostecké části Kopisty. Není zde obytná zástavba, ale jde o dopravně značně exponovanou lokalitu, kde prochází silnice I. třídy I/27, silnice II. třídy (odbočka na skládku CELIO) a tramvajová trať Most – Litvínov. Vodovod vedený převážně v zelené ploše podél komunikace je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 200 a 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1960. Řad je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu ve čtyřech úsecích použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 150 mm v délce 153,5 metrů, vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 618 metrů a vnitřního průměru 50 mm v délce 72 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 783,5 metrů vodovodu. Stavba bude provedena ve stávající trase, a to v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou metodou relinig – zatažením nového potrubí do stávajícího ocelového o průměru 200 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek – tří na řadu a čtyř v šachtách. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. dubna 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (18. / 19. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 21. října 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies