Most, Moskevská, Brněnská - rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet

Most, Moskevská, Brněnská - rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet
07.06.2017 – 31.10.2017
V rámci této investiční akce budou v Mostě v Moskevské a Brněnské ulici zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizační šachty.


Více o stavbě:


Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 200 mm (z let 1966 a 1968) a z oceli vnitřního průměru 150 a 500 mm (z let 1968 a 1989). Jsou zkorodované a poruchové. Kanalizace z roku 1972 z kameniny vnitřního průměru 400 a 300 mm je ve vyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Sanaci vyžadují pouze kanalizační šachty na trase. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 200 mm v délce 139,8 metrů, průměru 150 mm v délce 150,2 metrů a průměru 500 mm v délce 140,8 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř domovních vodovodních přípojek a osazení nadzemního požárního hydrantu. V úseku vodovodu u kruhové křižovatky ulic Rudolická, Nádražní a Moskevská bude stávající potrubí vnitřního průměru 500 mm vyříznuto a vloženo nové z tvárné litiny vnitřního průměru 500 mm v délce 40,4 metrů s těžkou antikorozní ochranou potrubí z důvodu možného výskytu bludných proudů z tramvajové dráhy. Dojde k rekonstrukci dvou armaturních šachet včetně armatur. Bude také provedena stavební sanace šesti kanalizačních šachet na trase, spočívající zejména ve výměně poklopů a stupaček a úpravy dna. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2017. Stavební práce budou zahájeny ve 29. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města k rekonstrukci parkovišť a chodníků v Moskevské ulici.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies