Most, Pod Šibeníkem - rekonstrukce vodovodu

Most, Pod Šibeníkem - rekonstrukce vodovodu
28.08.2017 – 30.11.2017
Bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 120 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě se zástavbou bytových domů a škol je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru (DN) 150 mm, uvedeným do provozu v roce 1968. Řad vedený v místní asfaltové komunikaci, parkovišti se zámkovou dlažbou a v zeleném pásu v hloubce cca čtyř metrů je dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace z roku 1972 v téže lokalitě je tvořena betonovým potrubím DN 1000 mm a potrubím z PVC DN 600 mm. Stoka je bez závad a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci úseku vodovodu mezi výměníkovou stanicí (č. p. 1267 v ul. Pod Šibeníkem) až za křižovatku ulice Pod Šibeníkem s ulicemi Jana Palacha a Jaroslava Průchy použije potrubí z tvárné litiny DN 150 mm v délce 120 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase vodovodu s jeho vymělčením. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, propoje rekonstruovaného úseku na navazující řady, vnitřní úpravy na výměníku a napojení řadu v kolektoru. Závěrem dojde k  obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. srpna 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech výkopem sond, a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. listopadu 2017. Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies