Most, W.A. Mozarta, rekonstrukce kanalizace

Most, W.A. Mozarta, rekonstrukce kanalizace
23.02.2017 – 30.11.2017
V mostecké ulici W. A. Mozarta bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace,v celkové délce 228 metrů, na který je připojeno cca 320 obyvatel.


Více o stavbě:
Předmětná kanalizace se nachází v ulici W. A. Mozarta v centrální městské lokalitě Podžatecká se zástavbou bytových domů. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím vnitřního průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1950. Stoka je vedená v chodníku a v zeleném pásu v hloubce až 5,5 metrů. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do 50 % a popraskaná, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také šachty jsou nevyhovující, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 228,2 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase. V délce 189,83 metrů dojde k rekonstrukci v otevřeném paženém výkopu a v délce 38,57 metrů bezvýkopovou metodou – zatažením inverzního rukávce. Součástí stavby je přepojení stávajících 13 domovních kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí a napojení na navazující stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (9. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. července 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies